پودر خنثی کننده رنگ های اسید استین

COUPCOLOR® ANP

پودر خنثی کننده ANP جهت خنثی سازی رنگ های اسید استین مازاد و واکنش نداده با سطوح سیمانی و بتنی در حین رنگ آمیزی این سطوح به وسیله رنگ های مایع و واکنشی اسید استین به کار می رود.

این محصول بصورت پودر سفید رنگ بوده و باید در هنگام مصرف به نسبت 1 به 25 در آب حل شود و سپس بر روی سطوح رنگ شده با رنگ های مایع اسید استین پاشیده شود.

خنثی سازی سطوح سیمانی و بتنی رنگ شده با رنگ های مایع بتن اسید استین باید پس از گذشت زمان مناسب و کافی صورت بگیرد. تا فرصت لازم جهت واکنش بین رنگ های اسید استین و سطح سیمانی و یا بتنی مورد نظر وجود داشته باشد.

 

پودر خنثی کننده اسید استین |‌کوپل شیمی

در زمان ها و پروژه هایی که برای رنگ آمیزی سطوح سیمانی و بتنی از چند کد رنگ متفاوت رنگ های اسید استین استفاده می شود. استفاده از محلول خنثی کننده قبل از شستشوی سطح با آب الزامی است. در صورتیکه قبل از شستشوی سطح با آب رنگ های واکنش نداده و مازاد خنثی سازی و عقیم نشوند. این رنگ ها می توانند در هنگام شستشو جابه جا شده و باعث تداخل رنگ ها و ایجاد لکه های رنگ بصورت ناخواسته بر روی رنگ سایر قسمت ها بشوند.

محلول خنثی کننده ANP بدون ایجاد هیچگونه آسیبی به سطوح سیمانی و بتنی به راحتی رنگ های اسید استین واکنش نداده را خنثی و غیر فعال می کند. استفاده از از محلول خنثی کننده و شستشوی سطوح سیمانی و بتنی رنگ شده با رنگ های مایع مخصوص سیمان و بتن اسید استین باعث تثبیت رنگ سطح شده و باعث ثابت شدن فام رنگ سطح رنگ شده می شود.

لازم به ذکر است که محلول حاصل از پودر خنثی کننده رنگ های اسید استین کاملا بی خطر بوده و هیچگونه آسیبی به پوست نمی رساند.

3/5 (2 دیدگاه ها)
امتیازات
دریافت کاتالوگ
فارسی
پشتیبانی مشاوره آنلاین